Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Real Estate Services Α.Ε. αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης

Ο κος. Γεώργιος Ποιμενίδης γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και αποφοίτησε το 1984 ως Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, ενώ από το Φεβρουάριο του 1990 προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε διάφορες επιτελικές θέσεις, στην ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. Από την 07.01.2013 έως την 31.05.2022 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E, ενώ παράλληλα είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) και στο Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.).

Δείτε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σπηλιόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος γεννήθηκε το 1955. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Στην Εμπορική Τράπεζα εργάσθηκε από το 1973, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων και από το έτος 2008 έως το έτος 2013 υπήρξε Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιό της και υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, της Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων και της Διεύθυνσης Γραμματείας Δ.Σ. Έχει διατελέσει μέλος στα διοικητικά συμβούλια πλήθους εταιριών (Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Επενδύσεων, Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Φοίνιξ-Μετρολάιφ Εμπορική ΑΕΑΕ, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων κλπ.), ενώ από το έτος 2013 έως το έτος 2018 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το έτος 2013 και εφεξής διατηρεί δικηγορική εταιρεία, της οποίας είναι κύριος εταίρος, παριστάμενος και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Δείτε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Χ. Γκάνος

Ο κος Ιωάννης Γκάνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. από την 01/06/2022. Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και αποφοίτησε το 1999 από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Ακινήτων από το London School of Economics & Political Science (LSE) και κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος εξειδίκευσης από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ). Έχει εργαστεί στον όμιλο της Alpha Bank ως Γενικός Διευθυντής στην Apha Διαχειρίσεως Ακινήτων & Επενδύσεων, στην Επενδυτική Εταιρεία Bluehouse Capital, στην OTE Estate και στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Έχει εκτελέσει συναλλαγές αξίας άνω του 1,3 δις. στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS Hellas) στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος για 7 χρόνια.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Μαριάννα Δ. Αντωνίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ.

Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1989 και ως Διευθύντρια Λογιστικών Θεμάτων από το 2010. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Alpha Αστικά Ακίνητα A.E. από την 12.6.2012 έως 17.6.2014.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου

Η κα. Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MS in Accounting and Finance από το LSE, και διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρίας σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αρχικά παρέχοντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στη συνέχεια ως διευθυντικό στέλεχος.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο στον ελεγκτικό τομέα με εξειδίκευση σε μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Στο συμβουλευτικό τομέα έχει εκτελέσει μεγάλης κλίμακας πολύπλοκα έργα σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της οργάνωσης και των διαδικασιών, τη διαχείριση αλλαγής και τη μέτρηση της απόδοσης. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται στο τραπεζικό κλάδο, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε διάφορες μονάδες στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών. Εξειδικεύεται στις λειτουργίες του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού, διαχείρισης αποδοτικότητας, ελέγχου κόστους και διοικητικής πληροφόρησης.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης

Ο κος. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.

B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). Ασκούσε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι το έτος 2021. Από το 1993, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία ήταν και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της «ΣΟΛ Α.Ε.» από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009. Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι το έτος 2021, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Επιπλέον των προαναφερθέντων, είναι εισηγητής στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Αγγελική Δ.Σαμαρά

Η κα. Αγγελική Σαμαρά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστιμών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έλαβε το πτυχίο της στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με ακαδημαϊκή κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΙΕΣΟΕΛ). Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιο- τικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ελέγ- χου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΟΛΘ Α.Ε. και της AlphaLife AAEZ. Συμ- μετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα ε- πιστημονικά περιοδικά. Επιπρόσθετα, η κα Σαμαρά έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία λόγω της συμμετοχή της στην υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς απέκτησε, κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την επικοινωνία που είχε με τα επιμέρους Τμήματα της Εταιρείας, σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας.

Δείτε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpharealestateservices.

gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies