Παράταση προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μίσθωση ακινήτου Ασύλου Ανιάτων, Δ. Αθηναίων)

Άσυλο Ανιάτων
Αγ. Ζώνης 39
112 56 Αθήνα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Άσυλο Ανιάτων αναφέρεται στην Προκήρυξη 2/2019 «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Μακροχρόνια Μίσθωση διατηρητέου ακινήτου επί της οδού Αιόλου αρ.85-85Α του Δήμου Αθηναίων» που δημοσιεύθηκε από το Άσυλο την 22.10.2019.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αιτήματα εν δυνάμει Υποψηφίων για παράταση της προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Άσυλο Ανιάτων αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπό τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυξη) από την 12:00 (ώρα Ελλάδος) στις 31 Οκτωβρίου 2019 στην 07 Νοεμβρίου 2019 την 12:00 (ώρα Ελλάδος).

Ως εκ τούτου, παρατείνονται αντιστοίχως τα επί μέρους χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των κατ’ ιδίαν ενεργειών είτε εκ μέρους του Ασύλου Ανιάτων είτε εκ μέρους των Υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει αναρτημένη η αγγελία στους ιστοτόπους της (i) AlphaΑστικά Ακίνητα https://www.astikaakinita.gr/, (ii) του Ασύλου Ανιάτων https://www.asylonaniaton.gr/, είναι το 30/10/2019-07/11/2019. Περαιτέρω πληροφορίες για το προς πώληση ακίνητο θα παρέχονται από το Άσυλο Ανιάτων (Αγίας Ζώνης αρ. 39, Αθήνα), από 30 Οκτωβρίου 2019 έως 6 Νοεμβρίου 2019. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσέρχεται στο Άσυλο Ανιάτων και θα λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και εκτίμηση του ακινήτου (από 30.10.2019 έως 06.11.2019 και ώρες 10 πμ-2μμ) καθώς και την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής των σχετικών εγγράφων. Το Ακίνητο θα είναι διαθέσιμο προς επίσκεψη από τους Υποψηφίους τις ημέρες 30.10.2019 μέχρι και 06.11.2019 και ώρες 10πμ-6μμ, κατόπιν υποβολής γραπτής  σχετικής αίτησης και συνεννόησης με το Άσυλο Ανιάτων. Για την εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς, ο υποβληθησόμενος φάκελος πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι την 07 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση. Η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αναλόγως, ήτοι έως την 07.05.2020. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή στα γραφεία του Ασύλου Ανιάτων (Αγίας Ζώνης αρ. 39, Αθήνα) την 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00. Η υποβολή της δεύτερης προσφοράς, θα πραγματοποιείται ομοίως σε κλειστό φάκελο, τον οποίο οι Υποψήφιοι θα υποβάλλουν την 11/11/2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Ασύλου.

Όλοι οι λοιποί όροι της Προκήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Το Άσυλο Ανιάτων διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει, αναβάλει, ματαιώσει ή τροποποιήσει τους όρους, το χρονοδιάγραμμα και οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας όπως επίσης και τη διαδικασία στο σύνολό της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων μερών, των Υποψηφίων ή οποιωνδήποτε τρίτων. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση και δεν ορίζονται άλλως, έχουν το νόημα που τους δίνεται στην Προκήρυξη.

Αυτή η ανακοίνωση έχει συνταχθεί από το Άσυλο Ανιάτων και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

Για πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Προκήρυξη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.astikaakinita.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies